e-CertNL

e-CertNL (Client export)

Exporteert u groenten, fruit, planten of plantaardig materiaal? Dan moet er naast het uitvoerdocument ook een export inspectie aangevraagd worden bij het NVWA.


Wat is e-CertNL?

e-CertNL (voorheen Client export) is een systeem voor het geautomatiseerd indienen van inspectie-aanvragen en van verzoeken tot waarmerken van certificaten bij de keuringsdiensten. Het systeem is ontwikkeld door het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het NVWA, het bedrijfsleven en de keuringsdiensten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u helpen bij de aanvraag van de benodigde certificaten. Het verkrijgen van de certificaten verloopt via de volgende stappen:

  • STAP 1: Een zending bestaat minimaal uit een exportdatum, land van bestemming en een hoofdproduct.
  • STAP 2: De exporteur geeft de samenstelling van zijn zending op in e-CertNL. Op basis hiervan bepaalt het systeem de relevante eisen en zoekt naar mogelijke dekkingen. De dekkingen die afkomstig zijn van inspecties worden geactiveerd en kunnen worden aangevraagd via e-CertNL.
  • STAP 3: De keuringsdienst plant de inspecties en voert deze uit. Als alles is ge├»nspecteerd geeft de keurmeester het resultaat elektronisch door aan e-CertNL, dat vervolgens bepaalt of de zending exportwaardig is.
  • STAP 4: Wanneer de zending exportwaardig is kan de exporteur het veterinair, fytosanitair- en/of kwaliteitscertificaat printen en voor waarmerken aanbieden aan de keuringsdienst.


Hulp nodig?

Kunnen wij u helpen of heeft u nog specifieke vragen over e-CertNL of client export? Neem dan contact met ons op!

Contact

Onze diensten

Phimex kan u van dienst zijn op verschillende gebieden. Hieronder volgt een
opsomming van de verschillende diensten: